KUNA AUTO d.o.o. uskoro prestaje sa osposobljavanjem kandidata za vozače. Kandidatima koji su u procesu osposobljavanja autoškola će omogućiti završetak programa unutar roka prema ugovoru o osposobljavanju. Kandidatima koji neće završiti program unutar ugovorenog roka omogućiti ćemo nastavak osposobljavanja putem druge autoškole.

POZIVAMO KANDIDATE KOJI SU UPISANI PRETHODNIH GODINA A NISU ZAVRŠILI OSPOSOBLJAVANJE DA SE JAVE U AUTOŠKOLU RADI REGULIRANJA SVOJEG STATUSA.

NAPOMINJEMO DA KANDIDATI BEZ POTVRDE O ISPISU IZ AUTOŠKOLE NEĆE MOĆI NASTAVITI OSPOSOBLJAVANJE U DRUGOJ AUTOŠKOLI !!!

MOLIMO KANDIDATE DA SVOJ DOLAZAK U AUTOŠKOLU NAJAVE NA:  098 210 131