PRVA POMOĆ

Datum i vrijeme ispita: 16.10.2019 u 11:30h, Mjesto provedbe: KRAPINA, Komisija: OI 1

1 Očko Martin

2  Horvat Karlo

3 Drlan Laura

4  Špoljar Dalibor

5  Tepeš Eduardo

6  Juranić Luka

7  Cesarec Sara

8  Kračun Luka

9  Lojen Dominik

10  Jazbec Luka

11  Kušar Martin

12  Pirički Laura

13 BALON ANDREJA

14  Koprivnjak Roko

15  Boršić Ivica

16  Mužek Marko