ISPIT IZ UPRAVLJANJA VOZILOM

Datum i vrijeme ispita: 04.08.2021 , Mjesto provedbe: Krapina, KRAPINA (AK), Komisija: OI 1

1. Humski Velimir A Zdolc Boris  12:15

2.  Štih Ema B Krsnik Ivan  13:00

3.  Ljubić Josip B Mlinar Martina 13:45

4.  Šurbek Kristijan B Mlinar Martina 14:30

5.  Antolić Valentina B Mlinar Martina  15:15

PREPORUKE ZA KANDIDATE
UKOLIKO IMATE BILO KAKAV SIMPTOM AKUTNE RESPIRATORNE INFEKCIJE

/CURENJE NOSA, KIHANJE, KAŠALJ, POVIŠENA TJELESNA TEMPERATURA I SL./

NEMOJTE DOLAZITI NA PREDAVANJA ILI NA VJEŽBE IZ UPRAVLJANJA VOZILOM.

SVAKI DAN U JUTARNJIM SATIMA MJERITE TJELESNU TEMPERATURU !!!

AKO JE TJELESNA TEMPERATURA VIŠA OD 37,2 NEMOJTE DOLAZITI U

AUTOŠKOLU. JAVITESE TELEFONSKI PREDAVAČU ILI VAŠEM INSTRUKTORU

I ODGODITE PREDAVANJA ILI VJEŽBE.

JAVITE SE LJEČNIKU OBITELJSKE MEDICINE.

U PROSTORIJAMA AUTOŠKOLE I U VOZILU ZA OBUKU OVAVEZNO JE NOŠENJE

MASKI ZA LICE. MASKE MOGU BITI KIRURŠKE, PLATNENE TE DRUGA

POKRIVALA KOJA PREKRIVAJU USTA I NOS.

PRILIKOM ULASKA U PROSTORIJE AUTOŠKOLE ODRŽAVAJTE FIZIČKU

UDALJENOST OD 1,5 METARA.

NA ULAZU U PROSTORIJE AUTOŠKOLE OBAVEZNO DEZINFICIRAJTE RUKE

SVE POTREBNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI PUTEM TEL.098 210 131       ILI 049 376 061.