PRVA POMOĆ

Datum i vrijeme ispita: 28.08.2019 u 13:00h, Mjesto provedbe: KRAPINA, Komisija: OI 1

1  Čoh Niko

2 Vukmanić Leon

3  Ivanjko Ana

4 Krsnik Filip

5  Filko Ivana

6  Zbiljski Helena

7  Mrkus Luka

8  Rasonja Petra

9  Korbar Tihana

10 Škrnički Selena

11  Kolarec Edi

12 Rebić Karlo

13  Gorup Luka

14  Javorić Kristijan

 UPRAVLJANJE VOZILOM

Datum i vrijeme ispita: 27.08.2019, Mjesto provedbe: KRAPINA, Komisija: OI 1

1  Špoljar David                           MARTINA MLINAR                 10:00

2  Mikulaš Lucija                        MARTINA MLINAR                 10:00

3  Brežnjak Lucija                      MARTINA MLINAR                  11:50

4  Gajšak Karolina                     IVAN KRSNIK                            12:30