RADI BOLOVANJA DJELATNICE PRIJEMNI URED RADI PO POTREBI !

MOLIMO DA U SUČAJU POTREBE NAZOVETE VODITELJA AUTOŠKOLE NA BROJ 098 210 131

HVALA NA RAZUMIJEVANJU.

PROMETNI PROPISI

Datum i vrijeme ispita: 22.01.2020 09:00, Mjesto provedbe: Krapina, Komisija: OI 1

1 Rudeš Roko

2  Halužan Lara

3  Raužan Maloku Leonardo

4  Bartol Štefica

5  Bacic Ana

6 .Halapir Marko

UPRAVLJANJE VOZILOM

Datum i vrijeme ispita: 22.01.2020 12:30, Mjesto provedbe: Krapina,  Komisija: OI 2

1. Buzina Mirela                 MARTINA MLINAR             12:30

2.  Drlan Laura                 MARTINA MLINAR              12:30

3. Grilec Ivana                   MARTINA MLINAR            13:50

4. Leskovar Mirjana         MARTINA MLINAR            13:50

 

Datum i vrijeme ispita: 22.01.2020 08:00, Mjesto provedbe: Krapina,  Komisija: OI 3

1. Mrkus Luka                   Ivan Krsnik          08:00

2. Kerep Martina              Boris Zdolc           08:40

 

 

Datum i vrijeme ispita: 22.01.2020 08:00, Mjesto provedbe: Krapina,  Komisija: OI 4

1.  Bosnar Matija B 1. Boris Zdolc    08:00

2. Tepeš Eduardo B 1. Boris Zdolc  08:00

3. Pticar Mihael B 1. Boris Zdolc     09:20