Kategorija A1

Upute za osposobljavanje kandidata za vozače A1 kategorije vozila
U osposobljavanje kandidata za vozače A1 kategorije vozila možete se uključiti ako:

 1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A1 kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva,
  2. niste mlađi od 15 godina i 6 mjeseci,
  3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).
  OSPOSOBLJAVANJE

Predviđen najmanji fond sati koje kandidat za vozača A kategorije mora realizirati je 30 sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 sati iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 20 sati iz Upravljanja vozilom (motociklom).

Ako imate položen vozački ispit za upravljanje vozilom B, C1, C, D ,F G AM i H kategorije, tada ne morate slušati nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Ako već posjedujete vozačku dozvolu bilo koje kategorije vozila oslobođeni ste nastave iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

VOZAČKI ISPIT

Kandidat za vozača A1 kategorije mora polagati ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i Upravljanja vozilom (motociklom).

Kandidat koji već posjeduje vozačku dozvolu B kategorije oslobođen je polaganja ispita iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila.

Kandidat koji već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije oslobođen je polaganja ispita iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Za ispit se prijavljuje putem autoškole.

Ispit iz Upravljanja vozilom (motociklom) sastoji se od vožnje na vježbalištu ili odgovarajućoj površini i vožnje na javnoj cesti.

 

Kategorija A2

Upute za osposobljavanje kandidata za vozače A2 kategorije vozila
U osposobljavanje kandidata za vozače A2 kategorije vozila možete se uključiti ako:

 1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A 2kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva,
  2. niste mlađi od 17 godina i 6 mjeseci,
  3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).
  OSPOSOBLJAVANJE

Predviđen najmanji fond sati koje kandidat za vozača A2 kategorije mora realizirati je 30 sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 sati iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 20 sati iz Upravljanja vozilom (motociklom). Ako posjedujete vozačku dozvolu A1 kategorije tada je broj sati iz upravljanja vozilom 10.

Ako imate položen vozački ispit za upravljanje vozilom bilo koje kategorije, tada ne morate slušati nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Ako već posjedujete vozačku dozvolu bilo koje kategorije vozila oslobođeni ste nastave iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

VOZAČKI ISPIT

Kandidat za vozača A2 kategorije mora polagati ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i Upravljanja vozilom (motociklom).

Kandidat koji već posjeduje vozačku dozvolu B kategorije oslobođen je polaganja ispita iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila.

Kandidat koji već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije oslobođen je polaganja ispita iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Za ispit se prijavljuje putem autoškole.

Ispit iz Upravljanja vozilom (motociklom) sastoji se od vožnje na vježbalištu ili odgovarajućoj površini i vožnje na javnoj cesti.

 

Kategorija A

Upute za osposobljavanje kandidat a za vozače A kategorije vozila

U osposobljavanje kandidata za vozače A kategorije vozila možete se uključiti ako:

 1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva,
 2. niste mlađi od 23 godine i šest mjeseci odnosno 19 godina i 6 mjeseci uz uvjet da posjedujete iskustvo u upravljanju vozilom A2 kategorije dvije godine.
 3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).

OSPOSOBLJAVANJE

Predviđen najmanji fond sati koje kandidat za vozača A kategorije mora realizirati je 30 sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 sati iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 25 sati iz Upravljanja vozilom (motociklom).Ako posjedujete vozačku dozvolu A1 ili A2 kategorije tada je broj sati iz Upravljanja vozilom 10 sati.
Ako imate položen vozački ispit za upravljanje vozilom bilo koje kategorije tada ne morate slušati nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Ako već posjedujete vozačku dozvolu bilo koje kategorije vozila oslobođen si nastave iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.
 

VOZAČKI ISPIT

Kandidat za vozača A kategorije mora polagati ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i Upravljanja vozilom (motociklom).
Kandidat koji već posjeduje vozačku dozvolu B kategorije oslobođen je polaganja ispita iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i Pružanja prvepomoći osobama ozljeđenim u prometnoj nesreći.

Ispit se prijavljuje  putem autoškole.

Kandidat koji već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije oslobođen je polaganja ispita iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Ispit iz Upravljanja vozilom (motociklom) sastoji se od vožnje na vježbalištu ili odgovarajućoj površini i vožnje na javnoj cesti.

 

Kategorija B

Upute za osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije vozila

U osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije vozila možete se uključiti ako:

 1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom B kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva,
 2. niste mlađi od 17 godina i 6 mjeseci
 3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).

U osposobljavanju kandidata za vozače B kategorije vozila mogu se uključiti i osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo, pod uvjetom da imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje  počinje početkom nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Nastava se izvodi u trajanju od najmanje 30 nastavnih sati po 45 minuta (blok sat 90 minuta).
Dnevno mogu biti najviše 3 nastavna sata.
U jednoj obrazovnoj grupi može biti najviše 20 kandidata.
Pohađanje nastave je obavezno.
Program nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila nalaze se u odjeljku  PROPISI/prilog Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozača (132/17).Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite Priručnik.

Ako posjedujete A1, A2,A, F, G ili AM, kategoriju vozila tada morate slušati nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila 4 sata, a ako imate položene A1,A2,A, F ,G  Ii AM kategorije  tada je broj sati obvezne nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom 30 sati.

PRIJAVA ZA TEORIJSKI ISPIT

Nakon odslušane nastave svladanih sadržaja u autoškoli, kandidat za vozača prijavljuje Hrvatskom autoklubu ispit  putem autoškole.

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

Po položenom teorijskom ispitu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
Nastava tog nastavnog predmeta u fondu od 35 sati je također obvezna.
Prvih 5 sati praktične nastave izvodi se individualno u trajanju od 45 minuta, najviše 2 sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti i noću.
Program ovog nastavnog predmeta možete naći u odjeljku PROPISI u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 124/2012).
Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta kod sebe morate imati Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača B kategorije vozila i Knjižicu kandidata za vozača  u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih.
Nastava u pravilu traje 35 sati, ali može potrajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocjeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.

.

PRIJAVA ZA PRAKTIČNI ISPIT

Na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom kandidat se prijavljuje na isti način kao i za ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

OSPOSOBLJAVANJE IZ PRVE POMOĆI

Tijekom osposobljavanja iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom autoškola organizira i nastavu iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoči osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći u samoj autoškoli, ako za to ima rješenje, ili u određenoj organizaciji Hrvatskog Crvenog križa ili zdravstvenoj ustanovi za pružanje prve pomoći ovlaštenoj od ministra za zdravstvo.
Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoči osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći je također obvezna, a može započeti s kandidatom koji je upisan u autoškolu.
Nastavni fond tog predmeta je 9 nastavnih sati.
Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta.
U tijeku dnevnog radnog vremena mogu se održati najviše 3 nastavna sata.
U obrazovnoj grupi ne može biti više od 15 kandidata.
Organizacije HCK ili zdravstvena ustanova za pružanje prve pomoći dužna je kandidatu omogućiti završetak programa osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoči osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći u roku od 15 dana od početka osposobljavanja.
Ispit se prijavljuje putem autoškole.
Program osposobljavanja iz sva tri nastavna predmeta autoškola mora organizirati tako da se kandidatu omogući završavanje istoga u roku od 3 do 6 mjeseci.