Autoškola:

49218 Pregrada

Dragutina Kunovića 25

Prijemni ured: 049/376-061

Voditelj autoškole; 098/210-131

kuna.auto@kr.t-com.hr

kuna.auto@outlook.com