Izdavanje vozačke dozvole

  • IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE (prvi put)
  1. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br.2, u policijskoj upravi, odnosno postaji prema mjestu prebivališta
  2. Uz zahtjev se prilaže:
  • uvjerenje o položenom vozačkom ispitu
  • liječničko uvjerenje – ne starije od šest /6/ mjeseci
  • dvije fotografije veličine 30×35 mm
  • 35,00 kn u državnim biljezima
  • uplatnica na iznos od 35,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole
  • osobna iskaznica

 

  • PRODUŽENJE VALJANOST VOZAČKE DOZVOLE
  1. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 2, u policijskoj upravi, odnosno postaji prema mjestu prebivališta
  2. Uz zahtjev se prilaže:
  • liječničko uvjerenje – ne starije od šest mjeseci
  • 35,00 kn u državnim biljezima
  • osobna iskaznica
  1. Ukoliko na vozačkoj dozvoli nema mjesta za upis novog datuma valjanosti, izdaje se nova vozačka dozvola

 

  • ZAMJENA VOZAČKE DOZVOLE (PROMJENA PODATAKA, POPUNJENOST)
  1. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 2, u policijskoj upravi, odnosno postaji prema mjestu prebivališta
  2. Uz zahtjev se prilaže:
  • 35,00 kn u državnim biljezima
  • dvije fotografije veličine 30×35 mm
  • uplatnica na iznos od 35,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole
  • osobna iskaznica

 

  • IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE U SLUČAJU NESTANKA
  1. Nestanak vozačke dozvole prijavljuje se, bez odgode, policijskoj upravi, odnosno postaji na čijem je području nestala
  2. Nestanak se oglašava u “Narodnim novinama”
  3. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 2, u policijskoj upravi, odnosno postaji prema mjestu prebivališta
  4. Uz zahtjev se prilaže:
  • Račun “Narodnih novina” za objavu oglasa
  • dvije fotografije veličine 30×35 mm
  • 50,00 kn u državnim biljezima
  • uplatnica na iznos od 35,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole
  • osobna iskaznica

 

  • Izdavanje VOZAČKE DOZVOLE na temelju inozemne vozačke dozvole

Ako vozačku dozvolu tražite na temelju inozemne vozačke dozvole, tada se uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže:

  1. inozemna vozačka dozvola,
  2. prijevod inozemne vozačke dozvole ukoliko se iz inozemne vozačke dozvole ne može zaključiti za koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno da joj je rok do kojeg vrijedi istekao manje od 6 mjeseci,
  3. uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od 6 mjeseci,
  4. dvije fotografije veličine 30 X 35 mm.