Izdavanje vozačke dozvole

 • IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE (prvi put)
 1. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br.2, u policijskoj upravi, odnosno postaji prema mjestu prebivališta
 2. Uz zahtjev se prilaže:
 • uvjerenje o položenom vozačkom ispitu
 • liječničko uvjerenje – ne starije od šest /6/ mjeseci
 • dvije fotografije veličine 30×35 mm
 • 35,00 kn u državnim biljezima
 • uplatnica na iznos od 35,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole
 • osobna iskaznica

 

 • PRODUŽENJE VALJANOST VOZAČKE DOZVOLE
 1. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 2, u policijskoj upravi, odnosno postaji prema mjestu prebivališta
 2. Uz zahtjev se prilaže:
 • liječničko uvjerenje – ne starije od šest mjeseci
 • 35,00 kn u državnim biljezima
 • osobna iskaznica
 1. Ukoliko na vozačkoj dozvoli nema mjesta za upis novog datuma valjanosti, izdaje se nova vozačka dozvola

 

 • ZAMJENA VOZAČKE DOZVOLE (PROMJENA PODATAKA, POPUNJENOST)
 1. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 2, u policijskoj upravi, odnosno postaji prema mjestu prebivališta
 2. Uz zahtjev se prilaže:
 • 35,00 kn u državnim biljezima
 • dvije fotografije veličine 30×35 mm
 • uplatnica na iznos od 35,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole
 • osobna iskaznica

 

 • IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE U SLUČAJU NESTANKA
 1. Nestanak vozačke dozvole prijavljuje se, bez odgode, policijskoj upravi, odnosno postaji na čijem je području nestala
 2. Nestanak se oglašava u “Narodnim novinama”
 3. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 2, u policijskoj upravi, odnosno postaji prema mjestu prebivališta
 4. Uz zahtjev se prilaže:
 • Račun “Narodnih novina” za objavu oglasa
 • dvije fotografije veličine 30×35 mm
 • 50,00 kn u državnim biljezima
 • uplatnica na iznos od 35,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole
 • osobna iskaznica

 

 • Izdavanje VOZAČKE DOZVOLE na temelju inozemne vozačke dozvole

Ako vozačku dozvolu tražite na temelju inozemne vozačke dozvole, tada se uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže:

 1. inozemna vozačka dozvola,
 2. prijevod inozemne vozačke dozvole ukoliko se iz inozemne vozačke dozvole ne može zaključiti za koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno da joj je rok do kojeg vrijedi istekao manje od 6 mjeseci,
 3. uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od 6 mjeseci,
 4. dvije fotografije veličine 30 X 35 mm.