Izdavanje vozačke dozvole

  • IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE (prvi put)
  1. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu  u policijskoj upravi
  2. Uz zahtjev se prilaže:
  • liječničko uvjerenje – ne starije od petnaest /15/ mjeseci
  • dvije fotografije veličine 30×35 mm
  • 15,00 kn u državnim biljezima
  • uplatnica na iznos od 151,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole
  • osobna iskaznica

O ostalim mogučnostima izdavanja vozačke dozvole informirajte se na stranici: www.mup.gov.hr